Om oss

KVARTS Arkitekter er et lite og trivelig arkitektkontor som holder til i Oslo.

Vi jobber hovedsakelig med bolig- og hytteprosjekter i alle størrelser, alt fra ombygg og påbygg til større boligkomplekser. Vi tar også jobber innenfor regulering og næring.

 


I KVARTS ønsker vi å skape arkitektur med lokal forankring og bygge videre på tradisjonell norsk byggetradisjon sett i lys av tiden vi lever i.

Det er mye i denne rike tradisjonen som kan benyttes når bygg utformes i dag.

 


Vi ønsker å skape bygg som:


  • Er forankret i det beste av norsk byggetradisjon
  • Er tidsmessig i uttrykk og form
  • Som respekterer sted og omgivelser
  • Som respekterer naboskapet
  • Som har gnist
  • Som er miljømessig fornuftig

 


Vi benytter ArchiCad som tegneprogram som gir oss mulighet til å ta ut raske visualiseringer som både vi og kundene våre har stor nytte av.