Om oss

Om oss

KVARTS arkitekter AS eies og drives av siv.ark MNAL Kristian Vårvik. Vi holder til i hyggelige lokaler i Frognerveien 22, hvor vi har kontorfellesskap med andre arkitekterkontorer.


Bemanning:

De fleste av oppdragene blir håndtert internt, og mange blir løst ved ressurser utenfor kontoret / freelance-ordninger. En del oppdrag løses som samarbeidsprosjekter innenfor arkitektfellesskapet.


KVARTS samarbeider med firmaet Interiørprosjekt (M&W) når vi har behov for spesialkompetanse på interiørsiden.


Vi har hatt samarbeid både innenfor boligbygging og hotell / næringsbygg. 


Oppdragene:

For tiden jobber vi blant annet med:


 • private bolighus
 • private hytter
 • ombygging og tilbygging
 • forretningsbygg
 • oppgaver innenfor helsesektoren
 • kontorombygging
 • regulering


Arkitektur:

Dagens arkitektur preges i stor grad av internasjonalisering. Skillene mellom norsk arkitektur og arkitektur utviklet i andre europeiske land viskes mer og mer ut. Dette kan fort gi en uinteressant arkitektur som mangler den kraft og identitet som kjennetegnes av en naturlig, lokal forankring.


I KVARTS ønsker vi å skape en arkitektur som har lokal, norsk forankring. Det er grunn til å være stolt av norsk byggetradisjon.  Og vi tror det er mye i denne rike tradisjonen som kan benyttes når nye bygg skal utformes idag.


Vi ønsker å lage bygninger og hus som:

  • som er forankret i det beste av norsk byggetradisjon.
  • er tidsmessige og moderne i uttrykk og form.
  • som respekterer stedet
  • som respekterer naboskapet
  • som har gnist
  • som er litt eventyrlige
  • som er miljømessig fornuftigTegneprogram:


Arbeidet er lagt opp rundt tegneprogrammet Archicad. Programmets største fortrinn ligger i muligheten for 3D-visualisering, noe som både kunder og vi som arkitekter har stor nytte av.Om Kvarts (steinsorten):

Kvarts er bestandig. Kvarts er en ren, hvit gjennomskinnelig stein. Kvarts er viktigste bestanddel i glass.

Frognerveien 22, 0263 Oslo

21 06 42 90

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED