Risørholmen

Større boligutbygging

KVARTS arkitekter AS er en del av Holmenarkitektene AS, som arbeider med en større boligutbygging på Risørholmen. KVARTS tungt inne i arbeidene med utbyggingen, og bruker i dag store deler av arbeiddagene på dette spennende porsjektet.


Se Risørholmens egen hjemmeside for mer informasjon og daglige oppdaterte foto fra byggeplass.

Illustrasjon: Backstage kommunikasjon

     Holmenarkitektene