PROSJEKTER  OMBYGG OG TILBYGG  /  GLASSVERKVEIEN

Boligprosjekt på Høvik hvor vår oppgave var om- og tilbygging av eksisterende bolig. Prosjektet stod ferdig i 2009

Glassverkveien

Om- og tilbygging