PROSJEKTER / KONTORLOKALE  

St. Olavs Plass

Egne kontorlokaler

Våren 2021 flyttett vi inn i et arkitektfellesskap på St. Olavs plass. Vi totalrenoverte arealet vi skulle flytte inn i for å skape de omgivelsene vi ønsket. Kontoret er delt inn i ulike soner med et sentralt møterom i midten som er tilgjengelig fra begge sider og gjennomlys gjennom glassdørene til møterommet.