Akersveien

Nye sykkelboder

Oppgradering av utomhusarealer med nye sykkel- og redskapsboder i sentral bygård i Oslo.  Ny felles uteplass med benker og beplantning. Sykkelbodene er trekonstrukjsoner med spilekledning og tråglass.