PROSJEKTER  / BOLIG  / KAMPESTAD

Sted:       Kongsberg     

Areal:     210 m2 BRA

Status:    Ferdigstilt oktober 2021


Nytt bolighus i kongsberg over to etasjer. Tomten er skrående og entreen ligger i hovedetasje, husets andre etasje.

Boligen føyer seg inn i furuskog-miljøet rundt med grønt sedumtak, vedlikeholdsfri kledning av Kebony som vil gråne over tid og en møysommelig plassering i terrenget.  Garasje vil bli bygget i ettertid og vil være med på å skape en fin adkomstsituasjon ved husets inngangssside.

Kampestad

Ny enebolig